Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie

ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin
www.wskmkonin.edu.pl
tel./fax: 63 249 15 15

Założycielem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie jest Stowarzyszenie Kadry dla Konina, które zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 24 lipca 2007 roku (DSW-2-01-4003-135/07) uzyskało pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej. Do rejestru wpisana została pod pozycją 344.

Tworząc własny model szkoły przyszłości ofertę edukacyjną kierujemy do szerokiego grona osób poszukujących atrakcyjnego kierunku kształcenia, dającego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe. pozwalające Absolwentom na mobilność i dynamiczne działanie.

Celem uczelni, posiadającej kadrę o wysokich kwalifikacjach, jest kształcenie innowacyjnych
i otwartych menedżerów oraz liderów nowoczesnego świata proponując studiowanie kierunków:

  • administrację,
  • ekonomię,
  • energetykę
  • pedagogikę,
  • oferujemy także szeroką gamę studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.


Na każdym etapie edukacji zapewniamy Studentom, dzięki wprowadzeniu do planów kształcenia przedmiotów z zakresu umiejętności interpersonalnych, etyki i kultury, wszechstronny rozwój osobisty.

Jako uczelnia o rodowodzie konińskim wychodzimy naprzeciw potrzebom tego regionu, jego mieszkańców. Przykładem; Tylko w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich można studiować ENERGETYKĘ - kierunek odpowiadający przemysłowemu obliczu ziemi konińskiej.
 

alt

Zapraszamy do naszej uczelni!