Edukacja wczesnoszkolna

Doradztwo i doskonalenie w zakresie:

- metody aktywizujące w pracy dydaktycznej
- w tym także metoda projektu
- emisja głosu w pracy nauczyciela
- nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej
- konstruowanie i modyfikowanie programów nauczania
- rola szkoły w zakresie wspierania rozwoju talentu i twórczego potencjału uczniów zdolnych
- wielorakie inteligencje - rozwijanie ich poprzez nowoczesne metody
- dojrzałość szkolna 6- i 7-latków
- ewaluacja działań edukacyjnych
- jak rozwijać potencjał każdego ucznia.