KURS DECOUPAGE

PRACE UCZESTNICZEK KURSU

 

 

 

 

14 maja 2016 roku odbył się kurs techniki plastycznej zwanej decoupage. Uczestniczki kursu poznały podstawy dekorowania powierzchni płaskich różnych przedmiotów, nawet takich przeznaczonych do recyklingu.

Każda z Pań przygotowała minimum cztery przedmioty o powierzchniach drewnianych, szklanych i z plastiku.

Strony

KURS DECOUPAGE

PRACE UCZESTNICZEK KURSU

 

 

 

 

14 maja 2016 roku odbył się kurs techniki plastycznej zwanej decoupage. Uczestniczki kursu poznały podstawy dekorowania powierzchni płaskich różnych przedmiotów, nawet takich przeznaczonych do recyklingu.

Każda z Pań przygotowała minimum cztery przedmioty o powierzchniach drewnianych, szklanych i z plastiku.

Strony

warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych "Konstruowanie narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka"

W dniu 20.05.2016 r. o godz. 11.00 w MODN w Koninie,. ul. Sosnowa 6 odbędą się warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące konstruowania narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Przyrodniczo - Ekologicznego Szkół Podstawowych

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego Szkół Podstawowych.

W tym roku szkolnym w Turnieju brało udział 11 trzyosobowych drużyn z 7 konińskich szkół podstawowych.

I miejsce zajęła drużyna nr 11 ze Szkoły Podstawowej nr 9,

II miejsce zajęła drużyna nr 12 ze Szkoły Podstawowej nr 15,

III miejsce zajęła drużyna nr 10 ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Lekcja otwarta z biologii

Doradca metodyczny z biologii Urszula Szymańska  oraz nauczycielka II LO Iwona Andrzejak zapraszają na lekcję otwartą, która odbędzie się 10 marca br. o godzinie 13.30 w sali nr 201 w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. Temat lekcji: Budowa i rola skóry.

Strony

Egzaminy zewnątrzne 2015 - zetawienie wyników osiągniętych przez uczniów szkół konińskich

Przedstawiamy Państwu zbiorcze zestawienie wyników osiągnętych przez konińskich uczniów w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2015 roku.

Zestawienie obejmuje sprawdzian po klasie 6 szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej prezentacją.

Wyniki ewaluacji XI Konińskiego Forum Edukacyjnego

Szanowni Państwo

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy ewaluacji Konińskiego Forum Eduakcyjnego, które odbyło się 28 marac 2015 r.

Badanie będziemy kontuować w następnych latach. dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat największej i najważniejszej w roku imprezy organizowanej przez MODN w Koninie. 

Wyniki ewaluacji konferencji metodycznych dla nauczycieli odbytych w dniu 6 września 2014 r

W dniu 6 września 2014 r. wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowaliśmy konferencje metodyczne dla nauczycieli Konina i regionu konińskiego.

W poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się materiłami.