Szanowni nauczyciele, koleżanki i koledzy

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy życzenia wszystkiego najlepszego, spokoju i sukcesów

dydaktyczno-wychowawczych w pracy ze swoimi uczniami, których powodzenie na dalszych etapach życia jest najwyższą nagrodą jaką możemy sobie wymarzyć.

Wyniki XIV Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego

17 października 2016 roku odbył się w Gosławicach przy Zespole Szkół nr 1 XIV POWIATOWY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów. Organizatorami byli Zespół Szkół nr 1 w Koninie i MODN w Koninie. Celem turnieju było popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska, doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z fizyki, chemii, biologii i geografii do wykonania zadań praktycznych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich.
W Turnieju wzięło udział 19 trzyosobowych drużyn. Turniej składał się z trzech części:

Szkolenie dla logopedów

Zapraszamy wszystkich logopedów szkolnych do udziału w szkoleniu organizowanym przez MODN we współpracy z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie.

Temat szkolenia:

Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy.

Cel:

Usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień logopedycznych związanych z wadami wymowy u dzieci i młodzieży.

Tematyka szkolenia:

1. Terapia mowy bezdźwięcznej.

Strony

Szkolenie dla logopedów

Zapraszamy wszystkich logopedów szkolnych do udziału w szkoleniu organizowanym przez MODN we współpracy z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie.

Temat szkolenia:

Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy.

Cel:

Usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień logopedycznych związanych z wadami wymowy u dzieci i młodzieży.

Tematyka szkolenia:

1. Terapia mowy bezdźwięcznej.

Strony

Konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w ramach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole"

W dniu 16.06.2016 r. o godz. 15.30 w Niedźwiadach odbędą się konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w amach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole".
Cele spotkania -  wymiana opracowaniami, doświadczeniami związanymi z diagnozą czynników chroniących i ryzyka, integracja pedagogów i psychologów szkolnych m. Konina, podsumowanie roku wspólnej pracy.

Zapraszają doradcy metodyczni Beata Roskosz i Wioletta Wanat

warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych "Konstruowanie narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka"

W dniu 20.05.2016 r. o godz. 11.00 w MODN w Koninie,. ul. Sosnowa 6 odbędą się warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące konstruowania narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Strony

Egzaminy zewnątrzne 2015 - zetawienie wyników osiągniętych przez uczniów szkół konińskich

Przedstawiamy Państwu zbiorcze zestawienie wyników osiągnętych przez konińskich uczniów w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2015 roku.

Zestawienie obejmuje sprawdzian po klasie 6 szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej prezentacją.

Wyniki ewaluacji XI Konińskiego Forum Edukacyjnego

Szanowni Państwo

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy ewaluacji Konińskiego Forum Eduakcyjnego, które odbyło się 28 marac 2015 r.

Badanie będziemy kontuować w następnych latach. dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat największej i najważniejszej w roku imprezy organizowanej przez MODN w Koninie. 

Wyniki ewaluacji konferencji metodycznych dla nauczycieli odbytych w dniu 6 września 2014 r

W dniu 6 września 2014 r. wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowaliśmy konferencje metodyczne dla nauczycieli Konina i regionu konińskiego.

W poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się materiłami.