Szanowni Państwo,

w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli
i dyrektorów szkół i placówek zamieszczamy uzupełniającą ofertę szkoleń dla nauczycieli oraz doskonalenia pracy rad pedagogicznych w bieżącym roku szkolnym.

Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia dla nauczycieli

Kurs "Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą"

Zakończylismy pierwszą w tym roku edycję kursu, prowadzonego jak zwykle przez artystę plastyka, Pana Romana Choinkę. 

Uczestniczki (tym razem same panie) były bardzo zadowolone z udziału w zajęciach. Oprócz wiedzy o technikach malarskich i formach graficznych oraz ich zastosowaniu w pracy z dziećmi udoskonaliły własne umiejętności. Większość czasu poświęcono na samodzielną pracę uczestnków: malowano akwarelą, temperą i szkicowano, stosowano nietypowe techniki (wymyślone przez prowadzącego), komponowano, wycinano i klejono.

Z wypowiedzi w ankietach ewaluacyjnych:

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Ekologiczno-Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjum

19 października 2015 r. odbył się POWIATOWY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW.

Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie i MODN w Koninie.

Celem turnieju było popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska, doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z fizyki, chemii, biologii i geografii do wykonania zadań praktycznych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich.

Lider Doskonalenia 2015

W dniu 15 października 2015 r. w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczyliśmy tytuły Lidera Doskonalenia 2015 osobom, które w roku szkolnym 2014/2015 wykazały się największą aktywnością na polu doskonalenia. Nagrodzeni nauczyciele otrzymali również bony edukacyjne na kolejny rok szkolny.

Liderami Doskonalenia 2015 zostały Panie:

Podziękowania dla Dyrektorów szkół

 

W dniu 15 października 2015 r. w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej złożyliśmy, w imieniu własnym i Dyrektora CDN w Koninie J. Jankowskiego, podziękowania Dyrektorom szkół, które wspomagały nas w organizacji Konferencji Metodycznych dla Nauczycieli w latach 2013-2015.

Dyplomy i drobne upominki otrzymali:

Pani Alicja Frankowska - Gimnazjum nr 3 w Koninie

Pan Jerzy Wojtasik - SP nr 9 w Koninie

Pani Linda Wisialska - II LO w Koninie

Strony

Kurs "Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą"

Zakończylismy pierwszą w tym roku edycję kursu, prowadzonego jak zwykle przez artystę plastyka, Pana Romana Choinkę. 

Uczestniczki (tym razem same panie) były bardzo zadowolone z udziału w zajęciach. Oprócz wiedzy o technikach malarskich i formach graficznych oraz ich zastosowaniu w pracy z dziećmi udoskonaliły własne umiejętności. Większość czasu poświęcono na samodzielną pracę uczestnków: malowano akwarelą, temperą i szkicowano, stosowano nietypowe techniki (wymyślone przez prowadzącego), komponowano, wycinano i klejono.

Z wypowiedzi w ankietach ewaluacyjnych:

Strony

Wyniki ewaluacji XI Konińskiego Forum Edukacyjnego

Szanowni Państwo

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy ewaluacji Konińskiego Forum Eduakcyjnego, które odbyło się 28 marac 2015 r.

Badanie będziemy kontuować w następnych latach. dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat największej i najważniejszej w roku imprezy organizowanej przez MODN w Koninie. 

Wyniki ewaluacji konferencji metodycznych dla nauczycieli odbytych w dniu 6 września 2014 r

W dniu 6 września 2014 r. wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowaliśmy konferencje metodyczne dla nauczycieli Konina i regionu konińskiego.

W poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się materiłami.