Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów na bieżący rok szkolny.

Oferta

Jeżeli termin zapisów na szkolenie minął, a jesteście Państwo zainteresowani udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

W związku z zaistniałym błędem w Ofercie Kursów i Szkoleń na I semestr 2016/2017 Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informujemy, że kurs „Nowoczesne formy zajęć ruchowych dla uczniów – Crossminton inne oblicze sportów rakietowych” kosztuje 150,00 zł. (a nie jak błędnie zostało wydrukowane 750,00 zł.)

konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii i wos gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszam na konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii i wos gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina.

Spotkanie odbędzie się 22 września 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie MODN w Koninie ul. Sosnowa 6.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła tworzenia zespołów do współpracy i wymiany doświadczeń. Omówiony zostanie również kalendarz konkursów.

Serdecznie zapraszam.

konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii szkół podstawowych

Zapraszam na konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii szkół podstawowych miasta Konina.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2016 r., o godz. 15.00 w siedzibie MODN w Koninie, ul. Sosnowa 6.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła tworzenia zespołów do współpracy i wymiany doświadczeń. Omówiony zostanie również kalendarz konkursów.

 

Serdecznie zapraszam.

Strony

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

W związku z zaistniałym błędem w Ofercie Kursów i Szkoleń na I semestr 2016/2017 Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informujemy, że kurs „Nowoczesne formy zajęć ruchowych dla uczniów – Crossminton inne oblicze sportów rakietowych” kosztuje 150,00 zł. (a nie jak błędnie zostało wydrukowane 750,00 zł.)

konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii i wos gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszam na konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii i wos gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta Konina.

Spotkanie odbędzie się 22 września 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie MODN w Koninie ul. Sosnowa 6.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła tworzenia zespołów do współpracy i wymiany doświadczeń. Omówiony zostanie również kalendarz konkursów.

Serdecznie zapraszam.

konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii szkół podstawowych

Zapraszam na konsultacje zespołowe dla nauczycieli historii szkół podstawowych miasta Konina.

Spotkanie odbędzie się 20 września 2016 r., o godz. 15.00 w siedzibie MODN w Koninie, ul. Sosnowa 6.

Tematyka spotkania będzie dotyczyła tworzenia zespołów do współpracy i wymiany doświadczeń. Omówiony zostanie również kalendarz konkursów.

 

Serdecznie zapraszam.

Strony

Konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w ramach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole"

W dniu 16.06.2016 r. o godz. 15.30 w Niedźwiadach odbędą się konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w amach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole".
Cele spotkania -  wymiana opracowaniami, doświadczeniami związanymi z diagnozą czynników chroniących i ryzyka, integracja pedagogów i psychologów szkolnych m. Konina, podsumowanie roku wspólnej pracy.

Zapraszają doradcy metodyczni Beata Roskosz i Wioletta Wanat

warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych "Konstruowanie narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka"

W dniu 20.05.2016 r. o godz. 11.00 w MODN w Koninie,. ul. Sosnowa 6 odbędą się warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące konstruowania narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Przyrodniczo - Ekologicznego Szkół Podstawowych

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego Szkół Podstawowych.

W tym roku szkolnym w Turnieju brało udział 11 trzyosobowych drużyn z 7 konińskich szkół podstawowych.

I miejsce zajęła drużyna nr 11 ze Szkoły Podstawowej nr 9,

II miejsce zajęła drużyna nr 12 ze Szkoły Podstawowej nr 15,

III miejsce zajęła drużyna nr 10 ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Strony

Egzaminy zewnątrzne 2015 - zetawienie wyników osiągniętych przez uczniów szkół konińskich

Przedstawiamy Państwu zbiorcze zestawienie wyników osiągnętych przez konińskich uczniów w wiosennej sesji egzaminacyjnej 2015 roku.

Zestawienie obejmuje sprawdzian po klasie 6 szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej prezentacją.

Wyniki ewaluacji XI Konińskiego Forum Edukacyjnego

Szanowni Państwo

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy ewaluacji Konińskiego Forum Eduakcyjnego, które odbyło się 28 marac 2015 r.

Badanie będziemy kontuować w następnych latach. dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat największej i najważniejszej w roku imprezy organizowanej przez MODN w Koninie. 

Wyniki ewaluacji konferencji metodycznych dla nauczycieli odbytych w dniu 6 września 2014 r

W dniu 6 września 2014 r. wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowaliśmy konferencje metodyczne dla nauczycieli Konina i regionu konińskiego.

W poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się materiłami.