Szanowni Państwo,

w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli
i dyrektorów szkół i placówek zamieszczamy uzupełniającą ofertę szkoleń dla nauczycieli oraz doskonalenia pracy rad pedagogicznych w bieżącym roku szkolnym.

Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia dla nauczycieli

Kurs "Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą"

Zakończylismy pierwszą w tym roku edycję kursu, prowadzonego jak zwykle przez artystę plastyka, Pana Romana Choinkę. 

Uczestniczki (tym razem same panie) były bardzo zadowolone z udziału w zajęciach. Oprócz wiedzy o technikach malarskich i formach graficznych oraz ich zastosowaniu w pracy z dziećmi udoskonaliły własne umiejętności. Większość czasu poświęcono na samodzielną pracę uczestnków: malowano akwarelą, temperą i szkicowano, stosowano nietypowe techniki (wymyślone przez prowadzącego), komponowano, wycinano i klejono.

Z wypowiedzi w ankietach ewaluacyjnych:

Prezentacja "Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych 2015 w szkołach miasta Konina"

Prezentacja została przedstawiona przez konsultanta MODN, p. Ewę Gryczman, na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Oświaty UM w Koninie w dniu 18 listopada 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy konińskich szkół oraz radni - członkowie Komisji Oświaty.

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Ekologiczno-Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjum

19 października 2015 r. odbył się POWIATOWY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW.

Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie i MODN w Koninie.

Celem turnieju było popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska, doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z fizyki, chemii, biologii i geografii do wykonania zadań praktycznych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich.

Lider Doskonalenia 2015

W dniu 15 października 2015 r. w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczyliśmy tytuły Lidera Doskonalenia 2015 osobom, które w roku szkolnym 2014/2015 wykazały się największą aktywnością na polu doskonalenia. Nagrodzeni nauczyciele otrzymali również bony edukacyjne na kolejny rok szkolny.

Liderami Doskonalenia 2015 zostały Panie:

Strony

Kurs "Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą"

Zakończylismy pierwszą w tym roku edycję kursu, prowadzonego jak zwykle przez artystę plastyka, Pana Romana Choinkę. 

Uczestniczki (tym razem same panie) były bardzo zadowolone z udziału w zajęciach. Oprócz wiedzy o technikach malarskich i formach graficznych oraz ich zastosowaniu w pracy z dziećmi udoskonaliły własne umiejętności. Większość czasu poświęcono na samodzielną pracę uczestnków: malowano akwarelą, temperą i szkicowano, stosowano nietypowe techniki (wymyślone przez prowadzącego), komponowano, wycinano i klejono.

Z wypowiedzi w ankietach ewaluacyjnych:

Prezentacja "Analiza porównawcza wyników egzaminów zewnętrznych 2015 w szkołach miasta Konina"

Prezentacja została przedstawiona przez konsultanta MODN, p. Ewę Gryczman, na spotkaniu zorganizowanym przez Wydział Oświaty UM w Koninie w dniu 18 listopada 2015 r.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy konińskich szkół oraz radni - członkowie Komisji Oświaty.

Strony

Wyniki ewaluacji XI Konińskiego Forum Edukacyjnego

Szanowni Państwo

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy ewaluacji Konińskiego Forum Eduakcyjnego, które odbyło się 28 marac 2015 r.

Badanie będziemy kontuować w następnych latach. dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat największej i najważniejszej w roku imprezy organizowanej przez MODN w Koninie. 

Wyniki ewaluacji konferencji metodycznych dla nauczycieli odbytych w dniu 6 września 2014 r

W dniu 6 września 2014 r. wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowaliśmy konferencje metodyczne dla nauczycieli Konina i regionu konińskiego.

W poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się materiłami.