Szanowni Państwo,

w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli
i dyrektorów szkół i placówek zamieszczamy uzupełniającą ofertę szkoleń dla nauczycieli oraz doskonalenia pracy rad pedagogicznych w bieżącym roku szkolnym.

Szkolenia rad pedagogicznych

Szkolenia dla nauczycieli

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Ekologiczno-Przyrodniczego dla Uczniów Gimnazjum

19 października 2015 r. odbył się POWIATOWY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW.

Organizatorami byli Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Koninie i MODN w Koninie.

Celem turnieju było popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska, doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej z fizyki, chemii, biologii i geografii do wykonania zadań praktycznych oraz kształtowanie umiejętności współpracy w zespołach uczniowskich.

Lider Doskonalenia 2015

W dniu 15 października 2015 r. w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczyliśmy tytuły Lidera Doskonalenia 2015 osobom, które w roku szkolnym 2014/2015 wykazały się największą aktywnością na polu doskonalenia. Nagrodzeni nauczyciele otrzymali również bony edukacyjne na kolejny rok szkolny.

Liderami Doskonalenia 2015 zostały Panie:

Podziękowania dla Dyrektorów szkół

 

W dniu 15 października 2015 r. w trakcie miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej złożyliśmy, w imieniu własnym i Dyrektora CDN w Koninie J. Jankowskiego, podziękowania Dyrektorom szkół, które wspomagały nas w organizacji Konferencji Metodycznych dla Nauczycieli w latach 2013-2015.

Dyplomy i drobne upominki otrzymali:

Pani Alicja Frankowska - Gimnazjum nr 3 w Koninie

Pan Jerzy Wojtasik - SP nr 9 w Koninie

Pani Linda Wisialska - II LO w Koninie

Strony

Strony

Wyniki ewaluacji XI Konińskiego Forum Edukacyjnego

Szanowni Państwo

prezentujemy poniżej wyniki przeprowadzonej po raz pierwszy ewaluacji Konińskiego Forum Eduakcyjnego, które odbyło się 28 marac 2015 r.

Badanie będziemy kontuować w następnych latach. dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi uwagami na temat największej i najważniejszej w roku imprezy organizowanej przez MODN w Koninie. 

Wyniki ewaluacji konferencji metodycznych dla nauczycieli odbytych w dniu 6 września 2014 r

W dniu 6 września 2014 r. wspólnie z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zorganizowaliśmy konferencje metodyczne dla nauczycieli Konina i regionu konińskiego.

W poniższym pliku znajdziecie Państwo wyniki przeprowadzonej ewaluacji. Zachęcamy do zapoznania się materiłami.