-A A +A

Dodatkowy termin szkolenia Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle nowych regulacji UE - RODO

Szkolenie "Przetwarzanie danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle nowych regulacji unii Europejskiej - RODO"

Informujemy, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń (przekraczającą pojemność sali szkoleniowej) na szkolenie RODO, które zaplanowane jest na 13 marca zaplanowaliśmy drugą edycję tego szkolenia w dniu 20 marca.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dyrektorów i nauczycieli odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w szkole (którzy nie zdążyli zgłosić sie na 13 marca).

Informacje o szkoleniu:

Tematyka:

1. Obowiązki placówek w związku z RODO.

2. Jak przygotować szczegółowy program realizacji zadań.

3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych.

5. Zespół ds. RODO.

6. Zarządzanie ryzykiem. Środki techniczne i organizacyjne.

7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

8. Współpraca z organem nadzorczym.

9. Odpowiedzialność administratora bezpieczeństwa informacji.

10. zawiadamianie i sposób oceny skutków planowanego przetwarzania danych osobowych..

11. Zasady i sposób oceny skutków planowanego przetwarzania danych.

12. Inspektor Ochrony Danych.

Termin: 20.03.2018 r., godz. 12.00 - 15.15 (3h)

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.03.2018 r.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym (dostepny na stronie www.modn.konin.pl w zakładce formularze), który nalezy przesłać faksem (63 243 33 52), e-mailem (sekretariat@modn.konin.pl) lub poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie www.modn.konin.pl.

Opłata: Dyrektorzy i nauczyciele szkół, dla których organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Konina - bezpłatnie

Pozostali uczestnicy - 100 zł.

Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy MODN w Koninie: 92 1560 0013 2015 2809 0830 0001

Informacja o osobie prowadzącej:

Dariusz Wilczewski mgr prawa, stały mediator sadowy. Aplikant prokuratorski w latach 2004-2007. Arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, Mediator stały przy sadzie Okregowym w Gdańsku, Poznaniu oraz Koninie. nauczyciel historii.