-A A +A

warsztaty „Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. Wszystko o wskaźnikach oceny"

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli przedszkoli „Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. Wszystko o wskaźnikach oceny”,

które odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2018 r. w siedzibie MODN w Koninie przy ul. Szymanowskiego 5 wg następującego harmonogramu:

12 czerwca 2018 r., godz. 16.00-18.00 – przedszkola nr 2, 32, 8, 14, 17, 12

13 czerwca 2018 r., godz. 16.00-18.00 – przedszkola nr 10, 7, 31, 13, 1, 5

14 czerwca 2018 r. godz. 16.00-18.00 – przedszkola nr 25, 4, 16, 11, 15, 6

Dla zainteresowanych nauczycieli ze szkół i innych placówek zorganizujemy warsztaty we wrześniu 2018 r.

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco, dokładne terminy zostaną ustalone po skompletowaniu grupy/grup.

Zgłoszenia należy przesłać na standardowym formularzu.

Odpłatność dla uczestnika warsztatów 50 zł.

Treści programowe:

1.  Zmiany w zasadach ustalania oceny pracy nauczyciela na podstawie Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967)

2.  Kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego [( rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kryteriów
i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli (…)]

3.  Propozycje wskaźników oceny pracy nauczycieli w szkolnym/przedszkolnym  regulaminie.

4.  Skalowanie oceny.