-A A +A

Zawody Matematyczne z poradnika młodego matematyka pt.”W mieście”

W dniu 21.11.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im Zofii Urbanowskiej w Koninie odbyły się  Powiatowe  Zawody Matematyczne: Z poradnika młodego matematyka pt.”W mieście” dla szkół  podstawowych.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 i  Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  W zawodach uczestniczyło 72 uczniów z 12 szkół podstawowych z Konina i okolic.
Gości powitała pani dyrektor SP1 Maria Słowikowska i dyrektor MODN Krzysztof Wereszczyński.
Na rozwiązanie zadań teoretycznych i praktycznych uczniowie mieli 90 minut.
Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Laureaci:

1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie

2 miejsce: Szkoła Podstawowa  w Golinie

3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do zawodów. Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.

Laureatów, wraz z opiekunami zapraszamy na Konińskie Forum Oświatowe w  2019 roku, w trakcie którego zostaną wręczone dyplomy i nagrody.

Doradca metodyczny: Agnieszka Trzusło

ZDJĘCIA Z KONKURSU