-A A +A

Jacek Kamiński - geografia

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Wykształcenie: mgr geografii (UAM Poznań)

Inne kompetencje: egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii oraz egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych