-A A +A

Grant 55

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W GRANCIE WKO

GRANT NR 55

WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I ETYKI Z UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Dane kandydata
Miejsce zatrudnienia