-A A +A

Granty WKO

Telefony kontaktowe w sprawie Grantów WKO: tel. 63 211 27 56, tel./fax. 63 243 33 52

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach grantów nr 23 i nr 55, organizowanych przez MODN w Koninie w okresie PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2018 R.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY Z GRANTÓW JESIENNYCH

GRANT 23 "ETYKA ZAWODOWA..." - PREZENTACJA

GRANT 55 "WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI PODSTAWY..." - WYKŁAD PREZENTACJA

GRANT 55 "WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI PODSTAWY..." - WARSZTATY PREZENTACJA

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem grantowym nr 55 "Warunki i sposób realizacji...." uruchamiamy dodatkowy termin - 24 listopada (sobota), godz. 11.00 - 14.30, w Poznaniu - informacje poniżej.

Zgłoszenia można dokonać on-line lub poprzez przesłanie formularza dostępnego w załączniku.

* INFORMACJA O GRANCIE (NR 55) "WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO, HISTORII, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I ETYKI Z UWZGLĘDNIENIEM KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH"

GRANT NR 55 - ZGŁOSZENIE ON-LINE

Informujemy, że szkolenie planowane na 12 listopada nie odbędzie się z powodu ogłoszenia dnia wolnego od pracy - Święta Niepodległości.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O GRANCIE (NR 23) ETYKA ZAWODOWA, DOBRE OBYCZAJE, KULTURA I ZASADY PRACY NAUCZYCIELA
 

GRANT NR 23 - ZGŁOSZENIE ON-LINE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE  Z GRANTÓW WIOSENNYCH

GRANT NR 15 - Realizacja podstawy programowej w klasach VII i VIII. Egzamin ósmoklasisty w 2019 - jak pomóc uczniom w odniesieniu sukcesu

1. WYKŁAD WSTĘPNY

2. WYKŁAD J. POLSKI

3. WYKŁAD MATEMATYKA

4. WARSZTATY J. POLSKI

5. WARSZTATY MATEMATYKA