-A A +A

Konsultacje zespołowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy na konsultacje zespołowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odnośnie:

1. Planowanie pracy nauczyciela (warsztat pracy).

2. Zapoznanie się z regulaminem  XIII Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego.

Spotkanie odbędzie się 28.09.2015 r. o godzinie 15:30 w siedzibie MODN.

Doradcy metodyczni: biologii, chemii, fizyki i geografii.