-A A +A

Konsultacje zespołowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

Zapraszamy na konsultacje zespołowe dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych odnośnie:

1. Planowanie pracy nauczyciela (warsztat pracy). 

2. Zapoznanie się z regulaminem XIII Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego.

Spotkanie odbędzie się  28 września 2015 roku o godzinie 15.30 w siedzibie MODN. 

Doradcy metodyczni: biologii, chemii, fizyki i geografii.