-A A +A

kurs "Analiza podstawy programowej z wychowania fizycznego. Jak pracować z uczniem w zreformowanej szkole" - dodatkowa grupa

Zapisy na kurs "Analiza podstawy programowej z wychowania fizycznego. Jak pracować z uczniem w zreformowanej szkole", który odbędzie się 17.05.2017 r. zostały zamknięte. Są jeszcze wolne miejsca w drugiej grupie wyżej wymienionego kursu. Szkolenie dla drugiej grupy odbędzie się 30.05.2017 r. w godzinach 16.00 - 20.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie ul. Sosnowa 6. Zgłoszenia można przesłać do dnia 22.05.2017 r. do sekretariatu MODN w Koninie.

Strony

Konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w ramach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole"

W dniu 16.06.2016 r. o godz. 15.30 w Niedźwiadach odbędą się konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w amach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole".
Cele spotkania -  wymiana opracowaniami, doświadczeniami związanymi z diagnozą czynników chroniących i ryzyka, integracja pedagogów i psychologów szkolnych m. Konina, podsumowanie roku wspólnej pracy.

Zapraszają doradcy metodyczni Beata Roskosz i Wioletta Wanat

warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych "Konstruowanie narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka"

W dniu 20.05.2016 r. o godz. 11.00 w MODN w Koninie,. ul. Sosnowa 6 odbędą się warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące konstruowania narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Strony