-A A +A

Reforma systemu edukacji

 

Zapraszamy nauczycieli do udziału w szkoleniach dotyczących nowych podstaw programowych.

Szkolenia odbędą się bez względu na liczbę zgłoszonych osób.

W sytuacjach szczególnych uruchomione zostaną kolejne edycje szkoleń w dodatkowych terminach. 

Strony

Konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w ramach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole"

W dniu 16.06.2016 r. o godz. 15.30 w Niedźwiadach odbędą się konsultacje zespołowe dla pedagogów i psychologów szkolnych w amach sieci współpracy "Profilaktyka w szkole".
Cele spotkania -  wymiana opracowaniami, doświadczeniami związanymi z diagnozą czynników chroniących i ryzyka, integracja pedagogów i psychologów szkolnych m. Konina, podsumowanie roku wspólnej pracy.

Zapraszają doradcy metodyczni Beata Roskosz i Wioletta Wanat

warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych "Konstruowanie narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka"

W dniu 20.05.2016 r. o godz. 11.00 w MODN w Koninie,. ul. Sosnowa 6 odbędą się warsztaty dla pedagogów i psychologów szkolnych dotyczące konstruowania narzędzi do diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka.

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Przyrodniczo - Ekologicznego Szkół Podstawowych

Wyniki XIII Powiatowego Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego Szkół Podstawowych.

W tym roku szkolnym w Turnieju brało udział 11 trzyosobowych drużyn z 7 konińskich szkół podstawowych.

I miejsce zajęła drużyna nr 11 ze Szkoły Podstawowej nr 9,

II miejsce zajęła drużyna nr 12 ze Szkoły Podstawowej nr 15,

III miejsce zajęła drużyna nr 10 ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Lekcja otwarta z biologii

Doradca metodyczny z biologii Urszula Szymańska  oraz nauczycielka II LO Iwona Andrzejak zapraszają na lekcję otwartą, która odbędzie się 10 marca br. o godzinie 13.30 w sali nr 201 w II Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. Temat lekcji: Budowa i rola skóry.

Strony