-A A +A

Oferta szkoleń

Kursy i szkolenia

Aby  ułatwić  Państwu  zaplanowanie uczestnictwa w szkoleniach już dzisiaj proponujemy  dokładne lub przybliżone terminy spotkań oraz terminy, do których należy dostarczyć formularze zgłoszeń.  Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem uruchomienia szkolenia przez MODN jest otrzymanie odpowiedniej liczby pisemnych zgłoszeń (na obowiązujących drukach). Płatności należy dokonać po uzyskaniu (drogą e-mailową) potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w wybranym szkoleniu. Przypominamy o możliwości uzyskiwania dofinansowania szkoleń w szkołach i placówkach macierzystych.

Kursy i warsztaty dla kadry kierowniczej

Kursy dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej

Kursy i szkolenia ponadprzedmiotowe

Kursy i szkolenia przedmiotowe

 

Szkolenia zespołów nauczycielskich

Temat: Dostosowanie statutu szkoły/przedszkola do aktualnego prawa oświatowego.

Cele: Przygotowanie nauczycieli oraz kadry zarządzającej do pracy nad nowelizacją lub tworzeniem statutu szkoły/przedszkola. Doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w przepisach oświatowych.

Efekty: Po odbytych warsztatach uczestnicy będą znali techniki tworzenia dokumentu prawnego; zastosują ramowy statut szkoły/przedszkola, określony w ustawie Prawo oświatowe, do tworzenia statutu autonomicznego dla swojej szkoły/przedszkola.

Uwagi:

·          SUGERUJEMY, BY W WARSZTATACH UCZESTNICZYŁY ZESPOŁY ZŁOŻONE Z DYREKTORA LUB WICEDYREKTORA I 3-4 NAUCZYCIELI Z TEJ SAMEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

·          CZAS TRWANIA WARSZTATÓW TO 10 GODZIN DYDAKTYCZNYCH, W TYM 4 GODZINY INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

·          TERMIN - WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017

·          UDZIAŁ W WARSZTATACH WYMAGA PRZYNIESIENIA AKTUALNEGO STATUTU

·          DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z MIASTA KONINA UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

·          DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI SPOZA MIASTA KONINA KOSZT UDZIAŁU  4-5 OSOBOWEGO ZESPOŁU WYNOSI 250 ZŁ.

·          ZGŁOSZENIA NALEŻY NADESŁAC DO 21 WRZEŚNIA 2017 R.

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów – Jolanta Fabisiak