Konkurs geograficzny - wiedza o świecie

Konkurs geograficzny
08-02-22 | Konkursy

Konkurs geograficzny to świetne ćwiczenie, które pomoże dziecku zdobyć wiedzę o świecie i poprawić umiejętność krytycznego myślenia. Można wybrać kraj lub kontynent i pozwolić dziecku zbadać go lub wybrać temat, np. zmiany klimatu, i pozwolić mu go zbadać. Po zakończeniu badań dziecko może przygotować projekt, którym podzieli się z całą klasą.

Konkurs geograficzny - pytania

Ta kategoria pytań sprawdza wiedzę i rozumienie geografii fizycznej i geografii człowieka. Możesz zostać poproszony o stworzenie mapy cech fizycznych kraju, zinterpretowanie wykresu dotyczącego wzrostu gospodarczego lub wybranie właściwego miejsca na mapie. Możesz również zostać poproszony o porównanie i zestawienie cech fizycznych dwóch krajów, zinterpretowanie wykresu dotyczącego dwóch wskaźników ekonomicznych lub wybranie właściwej lokalizacji dwóch miast na mapie.

Pytania z geografii fizycznej i geografii człowieka często zawierają elementy wizualne, dlatego należy zwracać uwagę na szczegóły na wykresach i mapach. Co najważniejsze, należy uważnie czytać pytania. Pytania mogą być tak skonstruowane, aby sprawdzać rozumienie koncepcji, a nie szczegółów.

Konkurs geograficzny - nagrody

Nagrody turnieju geograficznego są związane z jego kategorią. W tym roku, osoba, która będzie najlepsza i wygra konkurs, dostanie w nagrodę wycieczkę do parku narodowego razem z osobami towarzyszącymi. Nagrody są świetnym sposobem na zapewnienie motywacji i przykładnego uczenia się geografii, która jest niezwykle potrzebna.

Zachęci to uczniów do dalszego poznawania otoczenia i angażowania się w pracę na lekcji.

Konkurs geograficzny - zwycięzcy

Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat. Wszyscy uczniowie w tych grupach wiekowych mogą wziąć udział w konkursie. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do szkoły dziecka do 15 marca. Tematem konkursu jest "Poznawanie zmieniającej się planety".

Jak zawsze, konkurs będzie składał się z części pisemnej i części z mapą. Mapą będzie mapa badawcza, której tematem przewodnim będą zmiany w środowisku naturalnym, a termin składania prac upływa 31 maja.

Konkurs geograficzny - relacja

Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do skupienia się na nauce i aktywnego przygotowania się do nowego roku szkolnego. Podczas turnieju uczniowie byli zaangażowani w różne działania, takie jak interaktywne quizy, w których musieli rozwiązywać zadania matematyczne i językowe, aby przejść do następnego poziomu.

Głównym celem interaktywnych quizów było uczynienie nauki bardziej interesującą dla uczniów, zachęcenie ich do logicznego myślenia oraz poszerzenie ich wiedzy i umiejętności. Relacja z konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej miesiąc po opublikowaniu wszystkich wyników.


Dodany przez MODN