Turniej ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych

Turniej ortograficzny
21-02-22 | Konkursy

Jednym z najczęstszych powodów organizowania turnieju ortograficznego jest pomoc uczniom w doskonaleniu umiejętności ortograficznych. Innym powodem organizowania turniejów ortograficznych jest chęć pomocy uczniom w pracy nad ich pewnością siebie i poczuciem własnej wartości.

Uczniowie mogą pracować w zespołach lub indywidualnie nad poprawną pisownią wyrazów. Po każdej rundzie moderator lub nauczyciel ogłasza, jakie słowa zostały wypisane. Uczniowie będą mieli kilka minut na przestudiowanie tych słów. Innym świetnym sposobem na zorganizowanie turnieju ortograficznego jest zapisanie przez uczniów własnych słów na kartkach z indeksem. Uczniowie będą musieli przestudiować słowo, a następnie użyć go w zdaniu lub poprawić jego pisownię.

Turniej ortograficzny - nagrody

W tych popularnych konkursach ortograficznych zwycięzca może się pochwalić swoimi umiejętnościami. Zarówno młodsze dzieci, jak i starsze mogą zgłaszać się, aby sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, rywalizując z innymi w różnych kategoriach. Niektóre z najpopularniejszych turniejów ortograficznych pozwalają uczestnikom wybrać kategorie, w których chcą być oceniani.

Aby wygrać turniej ortograficzny, trzeba umieć przeliterować mnóstwo słów, prawda? Nie do końca. Oczywiście, ortografia wymaga dużej wiedzy, ale wymaga też dużej szybkości.

Jak w przypadku większości turniejów, turnieje ortograficzne opierają się na systemie grupowym. Z rundy na rundę słowa stają się coraz trudniejsze, ale są też rozłożone w dłuższym czasie.

Turniej ortograficzny - zwycięzcy

Konkurs Ortograficzny odbywa się w pierwszym tygodniu miesiąca. Uczniowie mogą zacząć zapisywać się w drugim tygodniu miesiąca. Uczniowie mogą wybrać, czy chcą wziąć udział w turnieju ortograficznym, czy w konkursie ortograficznym. W Turnieju Ortograficznym słowa są podawane w języku polskim.

W obu przypadkach słowa są podawane z wyprzedzeniem. Uczniowie mogą ćwiczyć i przygotowywać się z wyprzedzeniem. Spośród 10 osób biorących udział w konkursie ortograficznym wybieranych jest 6 najlepszych ortografów. Następnie tych 6 uczestników bierze udział w konkursie literowania, a zwycięzcą zostaje najlepszy z nich.

Turniej ortograficzny - wyniki

W klasie można zorganizować konkurs ortograficzny, aby pomóc uczniom w nauce nowych słów lub poszerzaniu zasobu słownictwa. Można także zorganizować turniej ortograficzny, aby pomóc uczniom w przygotowaniu się do standardowego testu.

Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego są zwykle ogłaszane na drugi dzień po zorganizowaniu konkursu.


Dodany przez MODN