Turniej recytatorski - zaproszenie

Turniej recytatorski
06-03-22 | Konkursy

Uczniowie mogą wziąć udział w turnieju recytatorskim i zmierzyć się z rówieśnikami z różnych przedmiotów. Jest to świetny sposób na naukę i nawiązywanie kontaktów towarzyskich z kolegami z klasy. Trzech najlepszych zwycięzców otrzyma nagrody.

Turniej recytatorski - regulamin

Zasady dotyczące konkursów recytatorskich muszą być publikowane z wyprzedzeniem i muszą być jasno określone. Organizacja organizująca konkurs recytatorski musi udostępnić te zasady wszystkim uczestnikom. Zasady te nie mogą mieć charakteru dyskryminującego i muszą być stosowane w równym stopniu wobec wszystkich uczestników.

Konkurs można zorganizować, aby zachęcić uczniów do udziału w grupowej lub indywidualnej recytacji wierszy, piosenek lub innych utworów literackich. Wytyczne dotyczące konkursu recytatorskiego mogą być różne: można wybrać dowolny temat lub zagadnienie, wybrać określony rodzaj literatury (np. tylko wiersze), wyznaczyć uczniom określony czas na przygotowanie recytacji itp.

Turniej recytatorski - relacja

Celem turnieju było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i prezentacyjnych uczniów, a także ułatwienie im przełamywania lodów w kontaktach z kolegami.

Turniej trwał dwa dni. Każdego dnia kilku uczniów było dobieranych w pary, które musiały wygłosić swoje przemówienie przed partnerem. Sędziowie, którymi byli również pracownicy, głosowali nad tym, czyje wystąpienie było ich zdaniem najlepsze.

W ostatnim dniu turnieju ogłoszono 8 najlepszych wystąpień, a sędziowie musieli uzasadnić, dlaczego głosowali na dane wystąpienie. Następnie pozostali pracownicy mogli skomentować powody, dla których ich zdaniem to właśnie przemówienie było najlepsze.

Turniej recytatorski - wyniki

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej firmy i udostępnione na różnych platformach mediów społecznościowych. Wyniki zostaną również przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników.


Dodany przez MODN