-A A +A

wiosenne seminaria dla szkół podstawowych

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów szkolnych pracującychb w szkołach podstawowych do udziału w bezpłatnych seminariach metodycznych, które będą dotyczyły kompetencji współczesnego nauczyciela

Seminaria odbywać się będą w okresie od 14 do 18 maja 2019 r. w salach szkoleniowych MODN (ul. Szymanowskiego 5) oraz w salach lekcyjnych III Liceum Ogólnokształcącego (ten sam adres).

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowo-konwersacyjnej.
W każdej grupie przedmiotowej szczegółowa tematyka seminarium została dopasowana do zdiagnozowanych potrzeb odbiorców.
Harmonogram spotkań znajduje się w załączniku nr 1.

Udział w seminarium jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia (załącznik nr 2, poniżej) – pocztą tradycyjną, elektroniczną (sekretariat@modn.konin.pllub faksem (63 243 33 52) w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

Możliwe jest zbiorowe zgłoszenie nauczycieli z jednej szkoły/placówki. Prosimy wtedy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego załącznik nr 3 (poniżej).

Potwierdzeniem udziału w seminarium będzie Karta potwierdzenia udziału w doradztwie – można wykorzystać kartę, którą nauczyciel już posiada lub nową (zał. 4, poniżej). Uczestnik obowiązany jest zabrać Kartę na seminarium, osoby prowadzące będą potwierdzać udział.