-A A +A

wiosenne seminaria dla szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy nauczycieli i specjalistów szkolnych pracujących w szkołach ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnych seminariach metodycznych dotyczących nowych podstaw programowych w szkołach ponadpodstawowych.

Seminaria odbywać się będą w okresie od 4 do 8 czerwca 2019 r. oraz 16 maja (dla specjalistów szkolnych) w salach szkoleniowych MODN (ul. Szymanowskiego 5) oraz w salach lekcyjnych III Liceum Ogólnokształcącego (ten sam budynek).
Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowo-konwersacyjnej.
Harmonogram spotkań znajduje się w załączniku nr 1.

Udział w seminarium jest możliwy po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszenia (zał. 2, poniżej) – pocztą tradycyjną, elektroniczną (sekretariat@modn.konin.pllub faksem (63 243 33 52), nauczyciele - w terminie do 15 maja, specjaliści szkolni - do 30 kwietnia 2019 r.

Możliwe jest zbiorowe zgłoszenie nauczycieli z jednej szkoły/placówki. Prosimy wtedy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego (zał. nr 3, poniżej).

Potwierdzeniem udziału w seminarium będzie Karta potwierdzenia udziału w doradztwie – można wykorzystać kartę, którą nauczyciel już posiada lub nową (zał. 4, poniżej). Uczestnik zobowiązany jest zabrać Kartę na seminarium, osoby prowadzące będą potwierdzać udział.