-A A +A

Beata Szymczak

Beata Szymczak – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

mgr biologii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne:

Terapii pedagogicznej UAM w Poznaniu

Doradztwa zawodowego i edukacyjnego   WWSSE w Środzie Wielkopolskiej

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie mentorskie i  trenerskie  uzyskała dzięki kilkuletniej współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej jako uczestnik programów: Akademia Uczniowska, Aktywna Edukacja.

Pełnienie funkcji dyrektora i wicedyrektora szkoły  rozszerzyło kompetencje  w zakresie nadzoru pedagogicznego i budowania jakości pracy szkoły.