-A A +A

dostęp do: Materiały opracowane przez doradców i konsultantów MODN

MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ DYREKTORÓW W DNIACH 11. i 18. 09.2018 R.

MATERIAŁY Z KONFERENCJI METODYCZNYCH W DNIACH 7- 8.09.2018 R.

 

 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

UTRWALENIE DZIAŁAŃ, OBLICZEŃ I OPERACJI MATEMATYCZNYCH PRZEZ ZABAWĘ (szkoła podstawowa, matematyka), Ewa Chalasz, Elżbieta Traciłowska [pub. 4.01.2017]

WYBÓR PRZYSZŁOŚCI - POZNAJ WACHLARZ MOŻLIWOŚCI (gimnazjum, innowacja pedagogiczna z doradztwa edukacyjno-zawodowego), Wioletta Wanat [pub. 16.09.2016]

EKSPERYMENTOWANIE PRZEZ WZAJEMNE NAUCZANIE (szkoła podstawowa, gimnazjum, zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo-językowe), Dorota Szewczyk-Bąkowska, Ilona Osińska, Eliza Bukowska [pub. 4.01.2017] 

ODWRÓĆ SIĘ BIOLOGIO (szkoła ponadgimnazjalna, innowacja metodyczna), Urszula Szymańska [pub. 4.01.2017]

BYĆ JAK DZIECKO PRZEZ CAŁE ŻYCIE. TRZY KROKI OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  (gimnazjum, innowacja ponadprzedmiotowa), Agata Lewandowska i Anna Matuszak [pub. 16.09.2016]

INNOWACJA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (gimnazjum), Anna Kamińska [pub. 4.01.2017]

PRZYGODA ZE SZTUKĄ (gimnazjum, zajęcia dodatkowe z plastyki i historii sztuki), Iwona Pawlaczyk, Krystyna Pawłowska [pub. 4.01.2017]

PENTLICZEK MOIM PRZYJACIELEM. ZABAWY DZIENNIKARSKIE (przedszkole), Irena Rogala, Dorota Piecha, Sylwia Skowron [pub. 4.01.2017]

PREZENTACJE

AUTOREFLEKSJA, AUTOANALIZA, AUTOREFLEKSJA W ROZWOJU ZAWODOWYM NAUCZYCIELA - JOLANTA FABISIAK [pub. 20.04.2018]

PROJEKT EDUKACYJNY JAKO DROGA DO KSZTAŁTOWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH UMIEJETNOŚCI UCZNIÓW ZAPISANYCH W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, EWA GRYCZMAN [pub. 13.04.2018]

ZASADY PISANIA ARTYKUŁÓW, MAŁGORZATA PTAK [pub. 20.04.2018]

OD CELÓW KSZTAŁCENIA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DO OCENIANIA, JOLANTA FABISIAK [pub. 18.04.2018]

PLANOWANIE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO W RAMACH KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWEGO - JĘZYK POLSKI - MAŁGORZATA CHOJNACKA [pub. 5.03.2018]

PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE - TWORZENIE I STOSOWANIE W PRAKTYCE SZKOLNEJ, JOLANTA FABISIAK [pub. 18.10.2018]

PREZENTACJE Z KONFERENCJI METODYCZNYCH Z 21, 22 I 24 KWIETNIA 2017 (REFORMA OŚWIATY, ZMIANY W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH) [pub. 23.04.2017]

PREZENTACJE Z KONFERENCJI METODYCZNYCH 2/3 WRZEŚNIA 2016 (PO CO? CO? JAK? i KTO?) [pub. 7.09.2016]

DIAGNOSTYKA A EWALUACJA - RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA, EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE, KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

MOBBING JAKO FORMA AGRESJI, KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

PRAWO OŚWIATOWE W CODZIENNEJ PRACY NAUCZYCIELA, KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

JAK KSZTAŁTOWAĆ POSTAWY I ZACHOWANIA SPOŁECZNE UCZNIÓW? WARTOŚCI W ŻYCIU KAŻDEGO CŻŁOWIEKA, KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEZ NAUCZYCIELI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH, EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA, EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

EWALUACJA PROGRAMU NAUCZANIA, EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

PLANOWANIE I REALIZOWANIE SZKOLEŃ, EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

ARTYKUŁY

RETORYKA W SZKOLE (WRAZ Z AUTORSKIM PROGRAMEM NAUCZANIA), MAŁGORZATA PTAK [pub. 20.04.2018]

NEUROEDUKACJA: MODA CZY AUTENTYCZNE WSPARCIE W PRACY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, ANNA KAMIŃSKA, DOROTA SZEWCZYK-BĄKOWSKA [pub. 4.01.2017]

UCZENIE SIĘ - NASZ UKRYTY SKARB, KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA CHEMII (I NIE TYLKO), EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

O CHEMICZNYCH ZADANIACH W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM ..., EWA GRYCZMAN [pub. 4.01.2017]

E-DEMOKRACJA JAKO OBSZAR POWSZECHNEJ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

OCENIANIE JAKO CYBERNETYCZNY MIT WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY, DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

FORMY DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

UCZENIE SIĘ JAKO STRATEGIA MOTYWOWANIA, DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

PLATOŃSKIE WZORCE WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO, DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

BIBLIOTEKI CYFROWE, DR KRZYSZTOF WERESZCZYŃSKI [pub. 4.01.2017]

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - SCENARIUSZE, KONSPEKTY, PLANY METODYCZNE

JĘZYK POLSKI:

KONSPEKT LEKCJI MOTYW MARYJNY W KULTURZE, MAŁGORZATA PTAK [pub. 4.01.2017]

PREZENTACJA DO LEKCJI MOTYW MARYJNY W KULTURZE, MAŁGORZATA PTAK [pub. 4.01.2017]

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

SCENARIUSZ LEKCJI PODZIAŁ MITOTYCZNY KOMÓRKI, URSZULA SZYMAŃSKA [pub. 4.01.2017]

PREZENTACJA DO LEKCJI PODZIAŁ MITOTYCZNY KOMÓRKI, URSZULA SZYMAŃSKA [pub. 4.01.2017]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH TAJEMNICE ODCISKÓW PALCÓW, SZYMCZAK [pub. 12.09.2017]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JAKI KOLOR MA MÓJ PISAK, BEATA SZYMCZAK [pub. 12.09.2017]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH OD CZEGO ZALEZY RUCH PODUSZKOWCA, BEATA SZYMCZAK [pub. 26.09.2017]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH SZALONE JAJO STEROWANE GĘSTOŚCIĄ, BEATA SZYMCZAK [pub. 17.10.2017]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH CZY SZKLANKA MOŻE BYĆ PUSTA, BEATA SZYMCZAK [pub. 30.10.2017]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH WAGA DO GAZÓW, BEATA SZYMCZAK [pub. 16.01.2018]

PROPOZYCJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH MASZYNA DO PODNOSZENIA OŁÓWKA, BEATA SZYMCZAK [pub. 27.02.2018]

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

SCENARIUSZ LEKCJI ROZWIJANIE TWÓRCZEGO MYSLENIA POPRZEZ ĆWICZENIA Z KARTONAMI, ANNA KAMIŃSKA [pub. 4.01.2017]

SCENARIUSZ LEKCJI ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ, ANNA KAMIŃSKA [pub. 4.01.2017]

SCENARIUSZ LEKCJI CZY ZAWODNIKOM TRENUJĄCYM RÓZNE DYSCYPLINY POTRZEBNA JEST WIEDZA Z FIZYKI, ANNA KAMIŃSKA, DOROTA SZEWCZYK-BĄKOWSKA [pub. 4.01.2017]

 

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ARTYKUŁ UCZENIE SIĘ - NASZ UKRYTY SKARB (K. WERESZCZYŃSKI)71.03 KB
PDF icon E-DEMOKRACJA JAKO OBSZAR POWSZECHNEJ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ149.76 KB
PDF icon FORMY DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ396.2 KB
PDF icon OCENIANIE JAKO CYBERNETYCZNY MIT WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY94.24 KB
PDF icon UCZENIE SIĘ JAKO STRATEGIA MOTYWOWANIA750.32 KB
PDF icon PLATOŃSKIE WZORCE WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO48.55 KB
PDF icon BIBLIOTEKI CYFROWE123.61 KB
PDF icon MOTYW MARYJNY W KULTURZE KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO832.86 KB
PDF icon PREZENTACJA DO LEKCJI MOTYW MARYJNY W KULTURZE955.15 KB
PDF icon PODZIAŁ MITOTYCZNY KOMÓRKI SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII213.04 KB
PDF icon PREZENTACJA DO LEKCJI PODZIAŁ MITOTYCZNY KOMÓRKI353.76 KB
PDF icon LEKCJA Z KARTONAMI SCENARIUSZ LEKCJI WF385.96 KB
PDF icon CHUSTA ANIMACYJNA SCENARIUSZ LEKCJI WF363.79 KB
PDF icon PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA CHEMII (I NIE TYLKO)88.89 KB
PDF icon o_chemicznych_zadaniach_w_egzaminie_gimnazjalnym.pdf498.27 KB
PDF icon diagnostyka_a_ewaluacja_roznice_i_podobienstwa.pdf1.97 MB
PDF icon innowacja Agata Lewandowska819.97 KB
PDF icon Neuroedukacja: moda czy autentyczne wsparcie w pracy nauczycieli wychowania fizycznego?469.63 KB
PDF icon innowacja z wf1.03 MB
PDF icon WF FIZYKA545.58 KB
PDF icon PRZYGODA ZE SZTUKĄ INNOWACJA273.7 KB
PDF icon PENTLICZEK INNOWACJA PRZEDSZKOLE447.48 KB
PDF icon ODWRÓĆ SIĘ BIOLOGIO - U. SZYMAŃSKA267.73 KB
PDF icon EKSPERYMENTOWANIE PRZEZ WZAJEMNE NAUCZANIE1.5 MB
PDF icon INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO456.09 KB
PDF icon UTRWALENIE DZIAŁAŃ, OBLICZEŃ I OPERACJI MATEMATYCZNYCH PRZEZ ZABAWĘ 702.61 KB
PDF icon ochrona_danych_osobowych_w_szkole_tryb_zgodnosci.pdf1.48 MB
PDF icon mobbing_jako_forma_agresji.pdf461.81 KB
PDF icon prezentacja_wartosci.pdf930.8 KB
PDF icon prawo_oswiatowe_w_codziennej_pracy_nauczyciela_tryb_zgodnosci.pdf1.26 MB
PDF icon planowanie_realizacji_programu_wychowawczo-profilaktycznego_w_ramach_ksztalcenia_na_jezyku_polskim.pdf1.53 MB
PDF icon kompetencje_kluczowe.pdf1.86 MB
PDF icon konstruowanie_programow_nauczania.pdf3.38 MB
PDF icon ewaluacja_realizacji_programu_nauczania.pdf1.26 MB
PDF icon planowanie_i_realizowanie_szkolen.pdf1.64 MB
PDF icon zasady_pisania_artykulow.pdf813.86 KB
PDF icon od_podstawy_programowej_do_oceniania.pdf1.66 MB
PDF icon autoanaliza_autorefleksja_autoewaluacja_w_rozwoju_zawodowym_nauczycieli.pdf1.13 MB
PDF icon prawo_wewnatrzszkolne_tworzenie_i_stosowanie_w_praktyce.pdf1.41 MB
PDF icon retoryka_w_szkole.pdf387.85 KB
PDF icon projekt_edukacyjny_jako_droga_do_ksztaltowania_najwazniejszych_umiejetnosci_zapisanych_w_podstawach_programowych_ksztalcenia_ogolnego.pdf3.32 MB
PDF icon co_decyduje_o_ruchu_poduszkowca.pdf551.57 KB
PDF icon czy_szklanka_moze_byc_pusta.pdf601.18 KB
PDF icon jaka_proporcja_dla_slima.pdf385.03 KB
PDF icon jaki_kolor_ma_moj_pisak.pdf560.22 KB
PDF icon maszyna_do_podnoszenia_olowka.pdf562.16 KB
PDF icon od_czego_zalezy_ruch_poduszkowca.pdf489.63 KB
PDF icon waga_do_gazow.pdf528.43 KB
PDF icon szalone_jajo_sterowane_gestascia.pdf561.15 KB
PDF icon tajemnmice_odciskow_palcow.pdf499.12 KB