-A A +A

Edyta Miska-Mazgajczyk | edukacja wczesnoszkolna

Miska-Mazgajczyk Edyta

Miejsce pracy: SP nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego (UAM Poznań)
Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą (PWSZ Konin), Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji (Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie)
Inne kompetencje: Ekspert MEN ds. awansu zawodowego. Wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. wdrażania podstawy programowej. Egzaminator OKE w zakresie sprawdzianu w szkole podstawowej.

Autor i realizator innowacji pedagogicznej metodycznej „Wykorzystanie elementów metody Marii Montessori w pracy z uczniami w klasie integracyjnej”. Autor i realizator programów siedmiu kursów grantowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Autor publikacji artykułu w książce „Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele. Wyznaczniki ewaluacji jakości praktyk pedagogicznych” pod redakcją naukową J. Grzesiaka, P. Trzosa przez PWSZ w Koninie w partnerstwie z Miastem Konin. Autor publikacji scenariusza zajęć prowadzonych metodą Montessori dla uczniów klasy III w książce „Innowacja. Program bazowy z elementami metody Marii Montessori” PWN.PL (2010 r.).