-A A +A

Ewa Gryczman

 

 

Konsultant - Ewa Gryczman

e.gryczman@modn.konin.pl

 

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 6

Wykształcenie: mgr chemii (Uniwersytet Wrocławski)
Studia podyplomowe: Zastosowania Informatyki (Politechnika Łódzka), Chemia (UMCS Lublin)
Inne kompetencje: Członek zespołu ekspertów MEN do prac nad doskonaleniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Współautor nowej podstawy programowej z chemii i komentarzy do podstawy. Rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do nauczania chemii. Członek zespołu CKE do przygotowania pilotażu egzaminu maturalnego z chemii od roku 2015. Trener CKE w zakresie przygotowania egzaminatorów maturalnych z chemii.

Autor i realizator programów szkoleń dla doradców i konsultantów z całej Polski w zakresie wdrażania podstawy programowej z chemii, moderator szkoleń na platformie edukacyjnej CODN. Autor i realizator programów szkoleń dla rzeczoznawców podręczników szkolnych z chemii. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z chemii i egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. Przewodnicząca zespołów egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Ekspert IBE ds. oceny zadań w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Autor i realizator wielu szkoleń i kursów doskonalących (również grantów WKO) m.in. w zakresie: przedmiotowo-metodycznym, pomiaru dydaktycznego i oceniania, nowoczesnych metod pracy, konstruowania programów nauczania, ewaluacji.