-A A +A

Strony

Subskrybuj MODN KONIN RSS

Szkolenie dla logopedów

Zapraszamy wszystkich logopedów szkolnych do udziału w szkoleniu organizowanym przez MODN we współpracy z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koninie.

Temat szkolenia:

Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy.

Cel:

Usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień logopedycznych związanych z wadami wymowy u dzieci i młodzieży.

Tematyka szkolenia:

1. Terapia mowy bezdźwięcznej.

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ

W związku z zaistniałym błędem w Ofercie Kursów i Szkoleń na I semestr 2016/2017 Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie informujemy, że kurs „Nowoczesne formy zajęć ruchowych dla uczniów – Crossminton inne oblicze sportów rakietowych” kosztuje 150,00 zł. (a nie jak błędnie zostało wydrukowane 750,00 zł.)

Strony