-A A +A

Małgorzata Ptak | język polski

Ptak Małgorzata

Miejsce pracy: II Liceum w Koninie, ul. 11 Listopada 7a

Wykształcenie: mgr filologii polskiej (UAM Poznań)
Studia podyplomowe: Wiedza o kulturze (UAM Poznań), Przygotowanie kadry do kształcenia na odległość (UAM Poznań)
Inne kompetencje: Wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. wdrażania podstawy programowej. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, przewodnicząca zespołu egzaminatorów.