-A A +A

Anna Cieślak | języki obce

 Anna Cieślak

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie

Wykształcenie: magister filologii 

Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Koninie- język francuski, Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi,  filologia angielska, specjalność nauczycielska,          Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Neofilologii, kierunek: filologia - studia magisterskie.

Studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  (oligofrenopedagogika)

Kurs kwalifikacyjny: Kurs Kwalifikacyjny dla Kierowniczej Kadry  Oświatowej (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie

Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego