-A A +A

Marta Hossa | języki obce

Marta Hossa

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 5 w Koninie, ul. Szymanowskiego 5

Wykształcenie: magister filologii germańskiej, specjalność język i literatura niemiecka, metodyka i dydaktyka nauczania języków obcych i pedagogika specjalna ( Uniwersytet im. Filipa w Marburgu, Niemcy)
Kurs kwalifikacyjny: Kurs Kwalifikacyjny dla Kierowniczej Kadry  Oświatowej (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie).