-A A +A

Jolanta Fabisiak

 

 

Konsultant - Jolanta Fabisiak
jolmarfabisiak@gmail.com
 

 

 

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 6

Wykształcenie: mgr filologii rosyjskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą (PWSZ w Koninie).

Kursy kwalifikacyjne:  kurs kwalifikacyjny z zakresu nadzoru pedagogicznego (Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Lesznie), kurs "Coaching w zarządzaniu szkołą" (Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Fundacja Szkoła Liderów).

Nauczycielka dyplomowana języka rosyjskiego.
W latach 1984 -2002 nauczycielka języka rosyjskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. W latach 1999 - 2004 wykładowca języka rosyjskiego w PWSZ w Koninie. W latach 1998-2002 kierownik Biura Porad Obywatelskich w Koninie oraz wiceprezes zarządu Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie (2001-2004). Od 2002r. wicedyrektor liceum ogólnokształcącego, 2006-2016  - dyrektor szkoły. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego. Doświadczenie w tworzeniu i wd5rażaniu projektów edukacyjnych w programach europejskich Comenius, Comenius Regio, PO WER. Udział w dwóch projektach systemowych MEN (ewaluacja zewnętrzna oraz projekt  "Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”).

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.