-A A +A

Krzysztof Wereszczyński

 

 

Dyrektor - dr Krzysztof Wereszczyński

dyrektor@modn.konin.pl

 

 

Wykształcenie: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność andragogika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), magister historii, specjalność nauczycielska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Edukacji Dorosłych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Podyplomowe Studium Europejskiej Administracji Samorządowej i Rządowej, specjalność Edukacja Europejska (Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku)
Kursy kwalifikacyjne: Kurs Kwalifikacyjny dla Kierowniczej Kadry Oświatowej (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie), Kurs Kwalifikacyjny z Zakresu Nadzoru Pedagogicznego (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Uni-Terra" w Poznaniu).

Nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie.
W latach 1997-2006 i 2008-2012 doradca metodyczny z zakresu andragogiki, historii i wiedzy o społeczeństwie. Pracuje w MODN od 01.09.2002 r. W latach 2006-2008 wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu na stanowiskach kierowniczych. Egzaminator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie. Przewodniczący zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii. Arbiter Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Ekspert wojewódzki ds. wdrażania reformy programowej. W latach 2007-2011 Zastępca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim - aktualnie członek Komisji Dyscyplinarnej. Autor i współautor licznych kursów kształcących i doskonalących dla nauczycieli. Wykładowca akademicki. Autor 36 artykułów opublikowanych w czasopismach pedagogicznych ogólnopolskich i regionalnych. Częściowo dostępne: www.pth.gto.pl/moodle/. Prezes Konińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członek Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego i Stowarzyszenia "Edukacja Na Odległość". Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej.