-A A +A

Iwona Pawlaczyk | przedmioty artystyczne

Iwona Pawlaczyk

Miejsce pracy: Gimnazjum nr 7, ul. Wyszyńskiego 44, Konin

 

 


Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie ul. Kard. S Wyszyńskiego 44

Dyżur metodyczny: W roku szkolnym 2017/18 w każdy piątek od 14.30- 15.30 w Szkole Podstawowej nr 7w   
                                    Koninie ul. Kard. S Wyszyńskiego 44    
                                    adres e-mailowy do kontaktów iwonapawlaczyk@op.pl, telefon 504 293 121
 

Wykształcenie:

mgr wychowania plastycznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu

Studia podyplomowe:

wiedza o kulturze, Wyższa Szkoła im Pawła Włodkowica w Płocku

technika,  Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku

Inne kompetencje:

2014/2015 - autorka innowacji pedagogicznej "Przygoda ze Sztuką" realizowanej w Gimnazjum nr 7 w Koninie

2012/2013 - realizacja projektu „Kreatywność dzieci i młodzieży szansą na spełnienie marzeń w dorosłym życiu” (we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci)

Organizatorka licznych  konkursów plastycznych i fotograficznych dla uczniów szkół miasta Konina

Prowadzi doradztwo i doskonalenie w zakresie:

- przedmiotów artystycznych, plastyki, zajęć artystycznych, techniki

- organizacji warunków do współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami

- diagnozowania potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego

- rozwijania działań innowacyjnych

- konstruowania i modyfikowania programów nauczania