-A A +A

Anna Kamińska | wychowanie fizyczne

Kamińska Anna

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5

Wykształcenie: mgr wychowania fizycznego (AWF Poznań), mgr rehabilitacji ruchowej (AWF Poznań)
Studia Podyplomowe: Edukacja zdrowotna i ekologiczna
Inne kompetencje: Od 2004 r. członek Regionalnego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie.
W latach 2004-2006 członek Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ds. wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Od 2009 r. wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie wdrażania podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 2011 r. koordynator Projektu EFS „Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego”. Autorka i współautorka programów kursów doskonalących dla nauczycieli, w tym grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Dyżur metodyczny w roku szkolnym 2018/2019

  • poniedziałek w godzinach 14.00 - 15.00 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 5 w Koninie      
    ul. Szymanowskiego 5 (Zatorze)   W celu uzgodnienia innego terminu konsultacji indywidualnych proszę o kontakt telefoniczny (tel. 63 243 33 52 sekretariat MODN) lub za pomocą poczty elektronicznej: anna.kaminska@modn.konin.pl