-A A +A

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU

Miejsce zatrudnienia

  • po zakwalifikowaniu na szkolenie prześlemy pełną informację o terminie i miejscu szkolenia oraz zasadach płatności
  • w przypadku opłaty przez uczestnika zobowiązany jest on do przedstawienia w dniu rozpoczęcia szkolenia kserokopii przelewu lub dowodu wpłaty